Werkwijze van Budgetplanner

Intake

De analyse van de situatie en achtergrond van de cliënten vindt plaats door middel van een uitgebreid intakegesprek, welke meestal zal plaatsvinden bij cliënten thuis. De bevindingen uit het gesprek en uit de van cliënten verkregen documenten worden hierna in een uitgebreid en onderbouwd budgetbegeleidingsplan weergegeven.

Budgetbegeleidingsplan

In het budgetbegeleidingsplan wordt beschreven of, en op welke manier, wij cliënten ondersteuning kunnen bieden. Er wordt beschreven wat er voor cliënten nodig is om te kunnen komen tot de gewenste financiële situatie. Het begeleidingsplan dient als basis voor de verdere begeleiding. Aan de hand van het begeleidingsplan kan op een later moment worden vastgesteld welke veranderingen hebben plaatsgevonden.

Budgetbegeleiding

Na het afronden van het budgetbegeleidingsplan kan er in veel gevallen budgetbegeleiding worden ingezet. Wanneer er akkoord wordt gegeven op het inzetten van budgetbegeleiding, wordt er gedurende een vast overeengekomen periode ondersteuning geboden door een budgetcoach.

Persoonlijk!

Geen situatie en persoon is gelijk. De budgetcoach zal daarom samen met u uw persoonlijke situatie doornemen en kijken naar uw (financiële) doelen en mogelijkheden. Een begeleidingstraject is geen standaard traject maar biedt persoonlijke begeleiding op maat. U houdt zelf de verantwoordelijkheid.